Кликате на -> Изглед [ Appearance ] след това кликате на -> Теми [ Themes ]

Кликнете на Добавяне на нова [ Add New ] или Добавяне на нова тема [ Add New Theme ].

В страницата Добавяне на теми ще се покажат теми, които се намират в официалния каталог с теми на WordPress (https://wordpress.org/themes/).

След като сте си избрали тена цукате на бутона инсталиране

 

След като приключи инсталацията можете да активаре темата от бутона активирай.