Бяла риба

За този монтаж с подвижна тежест ни е необходимо:

  1. основно влакно
  2. тежест 50 гр.
  3. мънисто
  4. вирбел
  5. повод “флуорокарбон или рибарски конец с дебелина 0.30 мм”
  6. кука – размер две нули

Начин на монтиране:

Основното влакно преминава през самата тежест или през ухото на тежестта, ако има такова.  Тежестта е ограничена в долния край на основното влакно с мънисто и вирбел, а под вирбела се слага повод от  флуорокарбон или рибарски конец с дебелина 0.30 мм. с дължина 50 см. или 70 см. и на края завършва с кука.

Начин на действие на монтажа:

Въдицата се поставя на стойката и се поставя звънче между втория и третия водач на въдицата, така че звънчето да висне почти до земята. Когато рибата захапе стръвта започва да я влачи няколко метра преди да я нагълта, за това е нужно да изчакаме звънчето да се вдигне почти до пръта и чак тогава да засичем рибата.

 

Предимстава:

При този монтаж има по – малко изтървани риби и по – малък шанс рибата да се откачи от куката.

Недостатъци:

  1. При каменисто дъно шанса да скъсате монтажа е по – голям от монтаж хеликоптер.
  2. Бялата риба нагълтва рибката и, ако е маломерна шанса да оцелее малък.

 

ВАЖНО!!!

МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИ РАЗМЕРИ ЗА УЛОВ НА – Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca) 45 см