ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате www.bg-zona.com (Сайта).

Тези Общи Условия представляват СПОРАЗУМЕНИЕ Между ВАС и www.bg-zona.com ( Сайта ), с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и търговски цели при спазване на условията описани по-долу.

Чрез достъпа до ( зареждане ) на интернет страницата, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и да се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с всички общи условия, описани по-долу, моля, не използвайте www.bg-zona.com ( Сайта ).

Описание на услугата
www.bg-zona.com ( Сайта ) е услуга, позволяваща на потребителите да публикуват безплатни малки обяви.

Вие се задължавате:
1. Да не обиждате ИЛИ злоупотребявате ДИРЕКТНО ИЛИ индиректно Други потребители на www.bg-zona.com ( Сайта ).
2. Да не публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност несъответстващи снимки, чужди или импулсни телефони.

www.bg-zona.com ( Сайта ) не носи отговорност:

1. За това, че услугите не отговарят на Вашите изисквания и / или очаквания2. За коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието

3. Че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и / или без технически проблеми

4. За пропуснатите ползи и / или нанесените вреди в резултат на използването на сайта.

5. Заглавията и текстовете на обявите задължително се изписват на български език (кирилица)

6. Забранява се в заглавието да се пишат сайтове и протоколо “https, http, www”

7. www.bg-zona.com ( Сайта ) си запазва правото да откаже публикуването на обява или изтриването по своя преценка.

Наказания
1. При първо нарушение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се наказва с БАН за една седмица.

2. При второ нарушение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се наказва с БАН за един месец.

3. При трето нарушение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се наказва с БАН за неопределено време.