Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

Български Торенти

Справката за осигурителен стаж и доход при пенсиониране е от изключителна важност за всеки гражданин.

Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

проверката може да извършите в сайта на нои на посочения адрес по долу.

https://reps.nssi.bg/socialsecuritystatus/